Những người trầm cảm có xu hướng sử dụng Internet một cách ngẫu nhiên, không có mục đích ràng. Họ thường xuyên chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc giữa các trang họ đang xem mà chẳng để làm gì.  Dựa vào phát hiện này, một phần mềm được cài đặt ẩn trên máy tính sẽ phát hiện bệnh trầm cảm.

Nghiên cứu này được công bố trong  Tạp chí Công nghệ và Xã hội (IEEE). Các nhà nghiên cứu đã phân tích việc sử dụng Internet của 216 sinh viên đại học trong một tháng bằng việc theo dõi ngầm. Kết quả cho thấy những sinh viên có dấu hiệu trầm cảm thường có xu hướng sử dụng một lần nhiều trình duyệt khác nhau và thường xuyên chuyển đổi giữa các ứng dụng trên internet. Ví dụ như họ có thể đi từ phòng chat ra để chơi game rồi quay qua gởi mail…

Điều này được giải thích là do họ khó tập trung để làm một việc gì đó, một trong những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó, những sinh viên bị trầm cảm cũng có xu hướng sử dụng nhiều gói dữ liệu tốc độ cao cùng với các trò chơi video trực tuyến nhiều hơn các sinh viên khác, nhà nghiên cứu Sriram Chellappan thuộc trường Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri đã cho biết.

Đáng ngạc nhiên, những bài kiểm tra về sức khỏe cũng đã trùng lắp với những kết quả của việc phát hiện trầm cảm thông qua Internet. Có đến 30% trong tổng số các sinh viên được thực nghiệm có dấu hiệu bị trầm cảm.

Nghiên cứu này được phát triển thành một phần mềm được cài đặt trên máy tính một cách kín đáo. Phần mềm này giúp gia đình kiểm soát và cảnh báo được tình trạng trầm cảm của các thành viên thông qua cách thức sử dụng Internet của họ.

Đây sẽ là một công cụ hữu hiệu tại nhà để giúp người dùng chủ động tìm đến các dịch vụ y tế nếu phần mềm trên Internet này báo cho họ thấy dấu hiệu trầm cảm. Đồng thời, phần mềm này cũng sẽ được cài đặt trên hệ thống mạng tại các trường học để nhân viên y tế biết được dấu hiệu trầm cảm của học sinh, sinh viên để kịp thời can thiệp.

Theo Đất Việt online.