1.500 việc làm cho sinh viên CNTT

Có trên 1.500 công việc về lập trình, lập trình moblie, kỹ sư hệ thống, kỹ sư kiểm thử phần mềm… của TMA, FPT IS, LogiGear, VNG...

Comments Off on 1.500 việc làm cho sinh viên CNTT