Trao chứng chỉ tốt nghiệp tại Hanoi-Aptech

140 học viên các khóa Lập trình viên, Quản trị mạng và Kỹ thuật viên của Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Tập đoàn đào tạo Aptech (Ấn Độ).

Comments Off on Trao chứng chỉ tốt nghiệp tại Hanoi-Aptech

Lịch Open House tháng 8/2008

Hanoi - Aptech thông báo lịch Open House tháng 08/2008 của các lớp đang học tại trường

Comments Off on Lịch Open House tháng 8/2008