Nguồn gốc máy tính

1. Đầu tiên Chúa tạo ra Bit và Byte, và từ những thứ đó ông tạo ra Word.

Comments Off on Nguồn gốc máy tính

Lập trình game di động

Bạn sắp trở thành một lập trình viên? Bạn muốn được rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp...

Comments Off on Lập trình game di động

Lịch thi tháng 04/2008

Hanoi-Aptech thông báo lịch thi tháng 04/2008 cho các bạn học viên đang theo học tại Trường.

Comments Off on Lịch thi tháng 04/2008