• Post category:Lịch thi

April 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 02/04 15:45 17:45 Lab 2 T0709K Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
2 04/04 18:00 18:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
3 05/04 08:30 11:30 Class 2 Entry April 2008 Entry Exam
4 05/04 14:00 17:30 Class 3 C0706L Sem 1 Project Evaluation
5 05/04 08:30 11:30 Class 3 C0708G Sem 1 Project Evaluation
6 07/04 16:00 16:45 Class 1 T0711K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
7 07/04 14:00 14:45 Class 1 T0708I ITT Test T6: SQL1 Theory
8 08/04 16:00 16:45 Class 1 T0710K Sem 1 Test T7: SQL2 Theory
9 08/04 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
10 09/04 17:45 19:45 Lab 3 Retake Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
11 10/04 15:45 17:45 Lab 1 T0711K Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
12 10/04 10:15 11:00 Lab 2 C0510P Year 2 Test T6: Com + Theory
13 10/04 20:00 20:45 Lab 2 C0512M Year 2 Test T1: JSPS Theory
14 11/04 15:45 17:45 Lab 1 T0710K Sem 1 Test T8: SQL2 Practical
15 11/04 20:00 20:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
16 12/04 14:00 17:30 Class 3 C0608M Sem 2 Project Evaluation
17 14/04 19:45 21:45 Lab 2 C0512M Year 2 Test T2: JSPS Practical
18 15/04 19:45 21:45 Lab 3 C0508M Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
19 15/04 08:15 09:00 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T1: Java Theory
20 16/04 16:00 16:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T4: HDJ & DW8 Theory
21 16/04 10:15 11:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
22 16/04 08:00 10:00 Lab 2 C0703G Sem 2 Test T2: Java Practical
23 17/04 18:00 18:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T1: Java Theory
24 19/04 14:00 17:30 Class 3 C0609K Sem 2 Project Evaluation
25 19/04 20:00 20:45 Lab 1 C0611M Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
26 19/04 10:15 11:00 Lab 2 C0611H Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
27 19/04 14:00 17:30 Class 3 C0608L Sem 2 Project Evaluation
28 19/04 14:00 17:30 Class 3 C0708M Sem 1 Project Evaluation
29 19/04 15:45 17:45 Lab 1 C0710K Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
30 19/04 10:00 12:00 Lab 2 C0510H Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
31 21/04 08:15 09:00 Class 1 T0710G Sem 1 Test T6: SQL1 Theory
32 21/04 17:45 19:45 Lab 2 C0704L Sem 2 Test T2: Java Practical
33 23/04 10:00 12:00 Lab 2 C0611H Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
34 25/04 17:45 19:45 Lab 3 Retake Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
35 26/04 08:30 11:30 Class 3 C0709G Sem 1 Project Evaluation
36 28/04 20:00 20:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T1: Java Theory
37 28/04 10:15 11:00 Lab 2 C0702H Sem 2 Test T1: Java Theory
38 29/04 18:00 18:45 Lab 2 C0612L Sem 2 Test T6: Winforms Theory
39 29/04 19:45 21:45 Lab 2 C0705M Sem 2 Test T2: Java Practical

19 Nguyễn Trãi

No Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem Exam Name
1 02/04 10:00 10:45 Class 2 T0709H Sem 1 Test T7: SQL 2 Theory
2 02/04 19:45 20:30 Lab 3 C0603M Sem 3 Test T6: Com+ Theory
3 02/04 10:00 10:45 Class 3 N0710H ACNA W2K3I- Test
4 02/04 19:45 20:30 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T6: Winforms Theory
5 02/04 10:00 11:30 Lab 1     Thi tuyển dụng Tinh Vân
6 03/04 10:00 10:45 Class 3 N0711H ACNA W2K3E- Test
7 03/04 08:30 9:30 Class2     Thi thử đầu vào
8 03/04 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 1 Test T1: CF Theory
9 04/04 08:00 10:30 Lab ACNAI N0710H ACNA W2K3I Practical- Test
10 05/04 08:00 10:30 Lab ACNAI N0711H ACNA W2K3E Practical- Test
11 05/04 08:00 10:00 Lab 1 C0709G Sem 1 EPC Practical – Retake
12 05/04 08:00   Class 1 C0610L Sem 2 Project Evaluation
13 05/04 10:00 12:00 Lab 1 T0709H Sem 1 Test T8: SQL 2 Practical
14 05/04 19:45 21:45 Lab 1 C0610M Sem 2 Test T7: Winforms Practical
15 08/04 19:45 20:30 Class 3 N0804M ACNA CIT Test
16 10/04 15:45 17:45 Lab 1 Retake Sem 1 SQL2 Practical – ACCP_ITT2005
17 11/04 08:00 08:45 Lab 3 C0611G Sem 2 Test T5: .Net & C# Theory
18 11/04 19:45 20:30 Class 3 N0711M ACNA W2K3I- Test
19 12/04 13:30   Class 1 Java Sem 4 Project Evaluation
20 14/04 13:00 15:30 Lab ACNAI N0711M ACNA W2K3I Practical- Test
21 16/04 15:45 16:30 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T3: Java Simplified II Theory
22 16/04 17:45 19:15 Class 1 A0803L Sem 1 English Test
23 18/04 15:45 17:45 Lab 1 C0611K Sem 2 Test T4: Java Simplified II Practical
24 18/04 13:30   Class 1 Epit    Thi đầu vào Epit
25 19/04 17:45 18:30 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T1: Java Theory
26 19/04 19:45 20:30 Class 3 N0712M ACNA W2K3E- Test
27 19/04 13:30   Class 1 C0505L Sem 4 Project Evaluation
28 19/04 8:30 9:30 Class2     Thi thử đầu vào
29 19/04 14:00 14:45 Class 2 T0709I Sem 1 Test T6: SQL 1 Theory
30 22/04 13:00 15:30 Lab ACNA N0712M ACNA W2K3E Practical- Test
31 22/04 14:00 14:45 Class 2 C0710PI Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
32 22/04 10:00 10:45 Class 2 C0710PH Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
33 23/04 17:45 19:45 Lab 1 C0703L Sem 2 Test T2: Java Practical
34 24/04 17:45 18:30 Class 3 N0709L ACNA E2K3M- Test
35 25/04 17:45 18:30 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T4: Adv.Net Theory
36 25/04 17:45 18:30 Class 3 T0710L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
37 25/04 13:30 15:30 Lab 1 C0710PI Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
38 25/04 10:00 12:00 Lab 1 C0710PH Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
39 25/04 15:45 17:45 Lab 1 Retake Sem 1 EPC Practical – ACCP_ITT2005
40 26/04 17:45 19:45 Class 3 T0710L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
41 26/04 13:00 15:30 Lab ACNA N0709L ACNA E2K3M Practical – Test
42 28/04 15:45 16:30 Class 1 A0709K Sem 1 Test EPC Theory- Retake
43 29/04 17:45 19:45 Lab 3 C0605L Sem 3 Test T5: Adv.Net Practical
44 29/04 19:45 20:30 Class 3 N0804L ACNA CIT Test
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.