Lịch thi tháng 04/2008

April 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
102/0415:4517:45Lab 2T0709KSem 1Test T8: SQL2 Practical
204/0418:0018:45Lab 1C0709LSem 1Test T6: RDBMS Theory
305/0408:3011:30Class 2EntryApril 2008 Entry Exam
405/0414:0017:30Class 3C0706LSem 1Project Evaluation
505/0408:3011:30Class 3C0708GSem 1Project Evaluation
607/0416:0016:45Class 1T0711KSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
707/0414:0014:45Class 1T0708IITTTest T6: SQL1 Theory
808/0416:0016:45Class 1T0710KSem 1Test T7: SQL2 Theory
908/0417:4519:45Lab 1C0709LSem 1Test T7: RDBMS Practical
1009/0417:4519:45Lab 3RetakeThi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
1110/0415:4517:45Lab 1T0711KSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
1210/0410:1511:00Lab 2C0510PYear 2Test T6: Com + Theory
1310/0420:0020:45Lab 2C0512MYear 2Test T1: JSPS Theory
1411/0415:4517:45Lab 1T0710KSem 1Test T8: SQL2 Practical
1511/0420:0020:45Lab 3C0508MYear 2Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
1612/0414:0017:30Class 3C0608MSem 2Project Evaluation
1714/0419:4521:45Lab 2C0512MYear 2Test T2: JSPS Practical
1815/0419:4521:45Lab 3C0508MYear 2Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
1915/0408:1509:00Lab 2C0703GSem 2Test T1: Java Theory
2016/0416:0016:45Lab 1C0710KSem 1Test T4: HDJ & DW8 Theory
2116/0410:1511:00Lab 2C0510HYear 2Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
2216/0408:0010:00Lab 2C0703GSem 2Test T2: Java Practical
2317/0418:0018:45Lab 2C0704LSem 2Test T1: Java Theory
2419/0414:0017:30Class 3C0609KSem 2Project Evaluation
2519/0420:0020:45Lab 1C0611MSem 2Test T5: .Net & C# Theory
2619/0410:1511:00Lab 2C0611HSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2719/0414:0017:30Class 3C0608LSem 2Project Evaluation
2819/0414:0017:30Class 3C0708MSem 1Project Evaluation
2919/0415:4517:45Lab 1C0710KSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
3019/0410:0012:00Lab 2C0510HYear 2Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
3121/0408:1509:00Class 1T0710GSem 1Test T6: SQL1 Theory
3221/0417:4519:45Lab 2C0704LSem 2Test T2: Java Practical
3323/0410:0012:00Lab 2C0611HSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
3425/0417:4519:45Lab 3RetakeThi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
3526/0408:3011:30Class 3C0709GSem 1Project Evaluation
3628/0420:0020:45Lab 2C0705MSem 2Test T1: Java Theory
3728/0410:1511:00Lab 2C0702HSem 2Test T1: Java Theory
3829/0418:0018:45Lab 2C0612LSem 2Test T6: Winforms Theory
3929/0419:4521:45Lab 2C0705MSem 2Test T2: Java Practical

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
102/0410:0010:45Class 2T0709HSem 1Test T7: SQL 2 Theory
202/0419:4520:30Lab 3C0603MSem 3Test T6: Com+ Theory
302/0410:0010:45Class 3N0710HACNAW2K3I- Test
402/0419:4520:30Lab 1C0610MSem 2Test T6: Winforms Theory
502/0410:0011:30Lab 1  Thi tuyển dụng Tinh Vân
603/0410:0010:45Class 3N0711HACNAW2K3E- Test
703/0408:309:30Class2  Thi thử đầu vào
803/0419:4520:30Lab 1C0802MSem 1Test T1: CF Theory
904/0408:0010:30Lab ACNAIN0710HACNAW2K3I Practical- Test
1005/0408:0010:30Lab ACNAIN0711HACNAW2K3E Practical- Test
1105/0408:0010:00Lab 1C0709GSem 1EPC Practical – Retake
1205/0408:00 Class 1C0610LSem 2Project Evaluation
1305/0410:0012:00Lab 1T0709HSem 1Test T8: SQL 2 Practical
1405/0419:4521:45Lab 1C0610MSem 2Test T7: Winforms Practical
1508/0419:4520:30Class 3N0804MACNACIT Test
1610/0415:4517:45Lab 1RetakeSem 1SQL2 Practical – ACCP_ITT2005
1711/0408:0008:45Lab 3C0611GSem 2Test T5: .Net & C# Theory
1811/0419:4520:30Class 3N0711MACNAW2K3I- Test
1912/0413:30 Class 1JavaSem 4Project Evaluation
2014/0413:0015:30Lab ACNAIN0711MACNAW2K3I Practical- Test
2116/0415:4516:30Lab 1C0611KSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2216/0417:4519:15Class 1A0803LSem 1English Test
2318/0415:4517:45Lab 1C0611KSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2418/0413:30 Class 1Epit  Thi đầu vào Epit
2519/0417:4518:30Lab 1C0703LSem 2Test T1: Java Theory
2619/0419:4520:30Class 3N0712MACNAW2K3E- Test
2719/0413:30 Class 1C0505LSem 4Project Evaluation
2819/048:309:30Class2  Thi thử đầu vào
2919/0414:0014:45Class 2T0709ISem 1Test T6: SQL 1 Theory
3022/0413:0015:30Lab ACNAN0712MACNAW2K3E Practical- Test
3122/0414:0014:45Class 2C0710PISem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3222/0410:0010:45Class 2C0710PHSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3323/0417:4519:45Lab 1C0703LSem 2Test T2: Java Practical
3424/0417:4518:30Class 3N0709LACNAE2K3M- Test
3525/0417:4518:30Lab 3C0605LSem 3Test T4: Adv.Net Theory
3625/0417:4518:30Class 3T0710LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3725/0413:3015:30Lab 1C0710PISem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3825/0410:0012:00Lab 1C0710PHSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3925/0415:4517:45Lab 1RetakeSem 1EPC Practical – ACCP_ITT2005
4026/0417:4519:45Class 3T0710LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
4126/0413:0015:30Lab ACNAN0709LACNAE2K3M Practical – Test
4228/0415:4516:30Class 1A0709KSem 1Test EPC Theory- Retake
4329/0417:4519:45Lab 3C0605LSem 3Test T5: Adv.Net Practical
4429/0419:4520:30Class 3N0804LACNACIT Test
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.