Lịch thi đầu vào tháng 04/2008

Thời gian:

Thứ 7, Ngày 05/04/2008
Thứ 2, Ngày 21/04/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội