TV plasma siêu mỏng quyến rũ…
…và sự thật đằng sau nó
Hệ thống định vị “toàn cầu” mới nhất vừa được giới thiệu.

Khái niệm vui về Hi-tech