Tỷ lệ người dùng máy tính bảng iOS và Android

Hiệp hội các nhà xuất bản trực tuyến (OPA) đã công bố một nghiên cứu mới về thái độ của người dùng máy tính bảng hiện nay. Nghiên cứu cũng chi ra tỉ lệ người dùng máy tính bảng iOS và Android, và phải nhấn mạnh rằng, số lượng người dùng iPad so với số lượng người dùng máy tính bảng Android đã đi từ tỉ lệ chênh lêch 72% và 32% năm 2011 đến một tỉ lệ cân bằng hơn 52% và 51% trong năm nay.

 

Kindle Fire đã đóng góp phần rất lớn vào sự gia tăng này. Như bạn đã thấy, iPad 2 là máy tính bảng iOS phổ biến nhất với 31% người dùng, theo sau là iPad 1 với 22% và iPad 3 là 8%. Kindle Fire chiếm 28%, theo sau bởi một số mẫu Galaxy Tab với 13% và một số mẫu Android khác. Chiếc Nook của B&N chiếm 9% và HP TouchPad đạt con số 8% một cách ngạc nhiên. Truy cập internet thông qua máy tính bảng đã tăng từ 12% của năm ngoái lên đến 31% tại Mỹ.

Điều này có nghĩa là hiện tại đang có 74 triệu người sử dụng máy tính bảng và dự đoán tỉ lệ này còn tăng, có thể đạt tỉ lệ 47% số lượng máy tính vào năm 2013. Hiện tại, thời gian trung bình của người dùng máy tính bảng là 13,9 giờ/tuần, 74% người dùng sử dụng hàng ngày, 60% sử dụng nhiều lần trong ngày. 94% máy tính bảng được dùng để truy cập nội dung và thông tin, Internet, kiểm tra hộp thư và xem video.