Đừng mong đợi quyền riêng tư khi dùng Gmail

Tuyên bố gây sốc này đã được Google đưa ra trong vụ kiện dai dẳng về quyền riêng tư của người dùng. Tuần trước, hệ điều hành Android cũng đã bị tiết lộ là vẫn theo dõi vị trí người dùng ngay cả khi đã tắt Wi-fi.

Comments Off on Đừng mong đợi quyền riêng tư khi dùng Gmail