Nhật Bản phóng thành công robot hỗ trợ những người cô đơn vào không gian

Trong chuyến phóng tàu vũ trụ vận tải ngày 04/08/2013 vừa qua, Nhật Bản đã gửi một Robot lên không gian với cái tên Kirobo. Đây được cho là robot có khả năng giao tiếp và nhận diện khuôn mặt mà các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu thành công.

Comments Off on Nhật Bản phóng thành công robot hỗ trợ những người cô đơn vào không gian