Học Đại học: “Bằng đẹp” vẫn thất nghiệp

Ngay khi tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên hăm hở bước vào cuộc sống mới, với hy vọng sớm tìm được công việc và ổn định cuộc sống. Thế nhưng cầm tấm “bằng đẹp” chưa hẳn là sẽ tìm được việc tốt.

Comments Off on Học Đại học: “Bằng đẹp” vẫn thất nghiệp