IBM phát minh hệ thống máy tính tư duy như con người

Các nhà khoa học của IBM đang xây dựng một hệ sinh thái phần mềm mới có thể hỗ trợ các hệ thống điện toán nhận thức (cognitive computing) có thể tương tác nhiều hơn với con người.

Comments Off on IBM phát minh hệ thống máy tính tư duy như con người