Hanoi-Arena: Thiết kế quảng cáo trong kinh doanh – nghệ thuật được khám phá

Ngày 3/11 vừa qua, hội thảo “Thiết kế quảng cáo trong nghệ thuật kinh doanh” đã được tổ chức tại Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena với sự tham gia nhiệt tình và đông đảo của các bạn trẻ quan tâm.

Comments Off on Hanoi-Arena: Thiết kế quảng cáo trong kinh doanh – nghệ thuật được khám phá