Hanoi-Aptech: Bạn muốn, bạn quyết định

Kể từ khi cuốn sách Thế giới phẳng (The World is Flat) của Thomas Friedman ra đời (năm 2006), thế giới của chúng ta đã “phẳng” nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán với gần 6 tỷ thiết bị di động kết nối và hơn 2 tỷ người truy cập mạng Internet.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Bạn muốn, bạn quyết định