Bill Gates và Những con số dành tặng nhân loại

Những thay đổi đáng kể của đế chế Microsoft thời gian qua ít nhiều khiến người ta nhớ đến huyền thoại một thời đã đưa Microsoft lên đến đỉnh cao- Bill Gates. Từ khi chọn cách “ở ẩn” để đã & đang hoạt động hết mình vì nhân loại với các chiến dịch từ thiện quy mô lớn, Bill Gates đã dành tặng nhân loại những con số “vàng”.

Comments Off on Bill Gates và Những con số dành tặng nhân loại