Quảng cáo trực tuyến & Nỗ lực thắt chặt vi phạm bản quyền của các “ông lớn”

Những “đại gia” quảng cáo trực tuyến như AOL, Condé Nast, Google, Microsoft, Yahoo, 24/7 Media, Adtegrity, và SpotXchange đang bắt tay nhau trong nỗ lực chống lại tình trạng vi phạm bản quyền và bán hàng giả trực tuyến ngày càng lan rộng.

Comments Off on Quảng cáo trực tuyến & Nỗ lực thắt chặt vi phạm bản quyền của các “ông lớn”