Facebook hỗ trợ hashtag giúp người dùng tạo chủ đề thảo luận

Facebook đã chính thức hỗ trợ chức năng Hashtag trên mạng xã hội của mình để giúp người dùng có thể tìm kiếm các nhóm nội dung tốt hơn trên Facebook. Trước đó, Hashtag đã xuất hiện từ lâu trên các mạng xã hội khác như Twitter, Google+ hay Instagram…

Comments Off on Facebook hỗ trợ hashtag giúp người dùng tạo chủ đề thảo luận