Người dùng Windows 8 ưa chuộng sản phẩm bảo mật “ngoại đạo” vì thiếu thông tin?

Theo những số liệu gần đây thì phần mềm Defender – phiên bản kế tiếp của MSE được tích hợp sẵn trong Windows 8 đang mất dần thị trường khi bị cạnh tranh mạnh bởi các phần mềm bảo mật đến từ các hãng bên ngoài.

Comments Off on Người dùng Windows 8 ưa chuộng sản phẩm bảo mật “ngoại đạo” vì thiếu thông tin?