Samsung với chiến lược di chuyển nhà máy về Việt Nam

Samsung - hãng sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới có quá trình phát triển mạnh mẽ gắn liền chặt chẽ với lợi nhuận đến từ thị trường lao động rẻ mạt tai Trung Quốc. Tuy nhiên điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới

Comments Off on Samsung với chiến lược di chuyển nhà máy về Việt Nam