KIM Dotcom không chùn bước sau sự cố Edward Snowden

Trong khi Lavabit và Silent Circle tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ mã hóa email của họ sau sự cố Edward Snowden, thì ngay lập tức Kim Dotcom lên tiếng sẽ cung cấp một dịch vụ mã hóa thư và thư thoại mới để hỗ trợ người dùng trên toàn thế giới.

Comments Off on KIM Dotcom không chùn bước sau sự cố Edward Snowden