Con đường trở thành lập trình viên PHP

Lương lập trình viên PHP lúc mới ra trường chỉ khoảng 3 đến 5 triệu đồng một tháng, nhưng đây là thời gian để bạn tập trung vào nâng cao kỹ năng lập trình, kỹ năng mềm, làm việc nhóm, trau dồi ngoại ngữ… Những vị trí cấp cao trong lĩnh vực này lương có thể tới 2.000 USD.

0382020858