Bạn biết gì về hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao tại Đại học Thành Tây?

Liên kết đào tạo một mô hình mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ các bậc phụ huynh và các bạn trẻ bởi những ưu điểm mà chương trình đào tạo này mang lại. Khác biệt là cách mà hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao này muốn áp dụng với mong muốn trao tới các bạn cơ hội; “Có nghề trước khi có bằng”

Comments Off on Bạn biết gì về hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao tại Đại học Thành Tây?

Liên kết đào tạo mô hình với bước đột phá đã được kiểm chứng

Nói đến liên kết đào hay nói cách khác là liên kết giữa hệ thống đào tạo chính quy và hệ đào tạo quốc tế chuyển giao công nghệ, chắc có lẽ nhiều người còn hồ nghi về sự an toàn cũng như niềm tin rằng nó sẽ thành công. Tuy nhiên thì bước đột phá khi hệ đào tạo này ra đời đã được đánh dấu vững chắc và được đo đếm bằng chính giá trị mà nó mang lại, bằng chính những nhân tố con người được đào tạo theo hệ đào tạo này.

Comments Off on Liên kết đào tạo mô hình với bước đột phá đã được kiểm chứng