Blackberry 10 với những tính năng “đỉnh” nhất

Cuối cùng thì hệ điều hành mới nhất của RIM (nay là BlackBerry), BB 10, cùng hai chiếc smartphone sử dụng nền tảng này cũng chính thức được giới thiệu tới người hâm mộ. Dưới đây là năm tính năng được đánh giá cao trên nền tảng BB 10.

Comments Off on Blackberry 10 với những tính năng “đỉnh” nhất