Hanoi–Arena: Đã khát với Halloween–BLOOD BUFFET

Halloween (hay còn gọi là lễ hội Hóa Lộ Quỉ)-một lễ hội thường niên được tổ chức vào 31 tháng 10 hàng năm, được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn.

Comments Off on Hanoi–Arena: Đã khát với Halloween–BLOOD BUFFET