Bing hỗ trợ theo dõi tỷ giá Bitcoin

Mới đây trang tìm kiếm Bing của Microsoft mới cho phép người dùng tại một số quốc gia có thể dễ dàng theo dõi giá trị của đồng tiền ảo Bitcoin.

Comments Off on Bing hỗ trợ theo dõi tỷ giá Bitcoin