Internet không “kỳ diệu” như những gì chúng ta tưởng!
internet-khong-nhu-nguoi-ta-tuong

Internet không “kỳ diệu” như những gì chúng ta tưởng!

Các nước phát triển đang gặp phải vấn đề lão hóa. Khi một lớp thế hệ đến tuổi nghỉ hưu, kích thước của lực lượng lao động ở nhiều nơi bị trì trệ và thu nhỏ. Vì vậy, việc tạo ra tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải có một sự cải thiện rất lớn trong năng suất.

Comments Off on Internet không “kỳ diệu” như những gì chúng ta tưởng!