Galaxy S III Mini và Galaxy S II Plus sẽ có mặt trong năm nay

Không giống như Apple mỗi năm chỉ ra một chiếc điện thoại, Samsung luôn cố gắng ra rất nhiều sản phẩm để phủ hết tất cả các phân khúc. Trong năm 2012, hãng này sẽ còn tiếp tục ra mắt hai sản phẩm mới dựa trên những sản phẩm sẵn có: Galaxy S III Mini và Galaxy S II Plus.

Comments Off on Galaxy S III Mini và Galaxy S II Plus sẽ có mặt trong năm nay