Sau update thì Facebook search sẽ tìm kiếm như thế nào?

Ngày 8/12/2014 facebook chính thức cập nhật Facebook Search, và đợt cập nhật này được các chuyên gia Marketing hàng đầu…

Comments Off on Sau update thì Facebook search sẽ tìm kiếm như thế nào?

Bảo vệ thông tin cá nhân trước mối “đe dọa” từ Facebook

Nếu bạn lo lắng trong đó có những thông tin nhạy cảm mà bạn đã vô tình để chế độ công khai, hãy làm theo các bước sau để bảo đảm an toàn thông tin của mình.

Comments Off on Bảo vệ thông tin cá nhân trước mối “đe dọa” từ Facebook