Google đang xây dựng trung tâm dữ liệu nổi ?

Google đang triển khai một dự án bí mật trên đảo Treasure tại San Francisco, Mỹ. Có vẻ như hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới đang xây dựng một trung tâm dữ liệu tại một sà lan khổng lồ có khả năng di chuyển đến bất cứ nơi nào trên đại dương.

Comments Off on Google đang xây dựng trung tâm dữ liệu nổi ?