Ngân hàng Bitcoin thứ 2 bị sụp đổ

Flexcoin là một website được biết đến như là "ngân hàng Bitcoin đầu tiên trên thế giới" đã đóng cửa sau khi bị hacker tấn công và tất cả Bitcoin của Flexcoin đã bị đánh cắp.

Comments Off on Ngân hàng Bitcoin thứ 2 bị sụp đổ