Cuộc chiến công nghệ giữa Google và Microsoft

Những động thái liên tiếp gần đây cho thấy hai "tiểu hành tinh" Google và Microsoft đã chính thức cọ xát vào nhau mỗi lúc một mạnh hơn và rất có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc chiến công nghệ thực sự.

Comments Off on Cuộc chiến công nghệ giữa Google và Microsoft