Tablet chơi game của Wikipad được trông ngóng

Sau lần ra mắt đầu tiên của Wikipad tại CES trong năm nay, Gaika đã công bố mối quan hệ đối tác chính thức với các công ty thông qua dịch vụ điện toán đám mây (cloud-computer) phát triển game qua hệ thống cloud-gaming. Đây là hướng khai thác kết hợp giữa các loại game online dựa trên mô hình điện toán đám mây.

Comments Off on Tablet chơi game của Wikipad được trông ngóng