10 công nghệ sẽ thay đổi thế giới

Tạp chí Popular Mechanics đã từng đưa ra danh sách "101 công nghệ thay đổi thế giới", trong đó đề cập đến cả chiếc dập ghim, nhưng ngày nay các nhà nghiên cứu đã có những ý tưởng tham vọng hơn nhiều so với việc làm sao để gắn kết mấy tờ giấy với nhau.

Comments Off on 10 công nghệ sẽ thay đổi thế giới