11 chiếc điện thoại làm thay đổi cuộc chơi

Tuần trước, ngành điện thoại di động đã mừng sinh nhật lần thứ 40. Trong suốt 40 năm tồn tại, thị trường điện thoại di động đã không ít lần được "cách mạng hóa", trong đó cuộc cách mạng gần đây nhất đến từ Apple với chiếc iPhone.

Comments Off on 11 chiếc điện thoại làm thay đổi cuộc chơi