Cuối tuần đi khám phá 5 bước thành đạt với nghề quản trị mạng tại Hanoi-Aptech

Hấp dẫn, thú vị và mới mẻ là tất cả những gì có thể nói về Hội thảo “5 bước thành đạt với nghề quản trị mạng - Five steps” cuối tuần vừa rồi (01/12) tại Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech.

Comments Off on Cuối tuần đi khám phá 5 bước thành đạt với nghề quản trị mạng tại Hanoi-Aptech