Hanoi-Aptech tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2012

Có thể nói, đối với Hanoi-Aptech đây là những ngày rộn ràng nhất của năm khi mà mùa tuyển sinh đã chính thức khởi động. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Hanoi-Aptech là 600 chỉ tiêu cho tất cả các ngành học.

Comments Off on Hanoi-Aptech tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2012