Tính năng Lenses trong Windows Phone 8

I. Overview

Trong Windows Phone 8 bạn có thể tạo những Camera App đc gọi là Lens. Lens được mở trực tiếp từ Camera App của hệ thống giúp người dùng nâng cao trải nghiệm chụp hình. Tuy nhiên không phải tất cả các Lens đều dùng để chụp hình, mà còn có những Lens khác giúp nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa hình ảnh gọi là “rich media lenses” hoăc những Lenses mở rộng khác. Ví như “bar code reader” lens giúp chúng ta scan những qr code, bar code

Tất cả các Lenses đều có môt điểm chung là có thể mở từ ứng dụng camera mặc định của Windows Phone 8 cho phép người dùng chọn Lenses mà họ muốn trong Lens Picker. Và đối với lập trình viên thì hiển nhiên là phải dùng Microsoft.Devices.PhotoCamera hay Windows.Phone.Media.Capture.PhotoCaptureDevice API để sử dụng camera sensor

II.Introducing Lenses

Trong Windows Phone 8 ứng dụng camera mặc định sẽ thay đổi giúp nâng cao trãi nghiệm hơn so với WP7.x , những tính năng thường dùng sẽ được thể hiện trên Application Bar. từ đó chúng ta có thể chọn và tính năng Lense như hình phía dưới :

The lens button appears on the camera app bar.

Sau khi chọn vào Lenses thì những ứn dụng có hổ trợ Lenses sẽ được thể hiện trong Len Picker củng Phone.

Khi chọn vào một app trong Lense picker lập tức ứng dụng tưng ứng sẽ được mở lên, lưu ý là những ứng dụng ở đây là những ứng dụng trên Windows Phone Store ngoài việc mở nhựng ứng dụng này thông qua Lenses chúng ta còn có thể mở trực tiếp thông qua App List .

Sau khi chọn một Lens nào chúng ta thích và trải nghiệm tính năng của lens đó xong chúng ta có thể chọn phím back để quay trở lại ứng dụng Camera App.

picture viewer to lens picker to lens back to PV

III.Rich media lenses

Là những Lens có khả năng có thể làm được nhiều việc hơn là việc chỉ lunch từ Camera app. Rich Media Lenses cho phép lưu trữ hình ảnh vào medila library sau khi chụp, và khi chúng ta xem hình ảnh ứng dụng Photo mặc định của hệ thống sẽ ghi chú là “Capture by …….” và ngay lúc đó chúng ta có để trực tiếp mở ứng dụng đó để xem hình.

Extending the photo viewer open link.

IV. Lens development overview

Chúng ta đã hiểu sơ qua về Lense, như vậy đối với lập trình viên thì thế nào ???? Mình sẽ viết một bài hướng dẫn cụ thể hơn, còn bây giờ mình sẽ nói các bước để tạo Lens App :

1. Vào WMAppManifest.xml –> Tab Capabiliti –> chọn :

      • ID_CAP_ISV_CAMERA – Cho phép truy cập và camera trước sau.
      • ID_CAP_MEDIALIB_PHOTO – Cho phép truy cập vào media library.

2. Chọn View code file WMAppManifest.xml sau đó khai báo thẻ Extension Photos_Rich_Media_Edit để có thể lanch ứng dụng từ len picker của Camera app.

Hy vọng bài viết này sẽ mang đến thông tin hữu ích cho các bạn.