Tính năng Lenses trong Windows Phone 8

Trong Windows Phone 8 bạn có thể tạo những Camera App đc gọi là Lens. Lens được mở trực tiếp từ Camera App của hệ thống giúp người dùng nâng cao trải nghiệm chụp hình. Tuy nhiên không phải tất cả các Lens đều dùng để chụp hình, mà còn có những Lens khác giúp nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa hình ảnh gọi là “rich media lenses” hoăc những Lenses mở rộng khác. Ví như “bar code reader” lens giúp chúng ta scan những qr code, bar code

Comments Off on Tính năng Lenses trong Windows Phone 8