Tính năng Push Notification chắc hẳn lả một tính năng nổi bật đặc trưng cho Windows Phone mà trong chúng ta ai cũng biết. Tính năng này thường được dùng để truyền thông, thông báo về sự thay đổi dữ liệu, hay một thông báo gì đó từ phía service gửi về ứng dụng Windows Phone.

Trong bài này mình xin chia sẻ về tổng quan tính năng Push Notification trong Windows Phone và đảm bảo rằng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu cách Push Notification làm việc như thế nào.

Quy trình hoạt dộng

Microsoft Notification Service trong Windows Phone cho phép các lập trình viên một kênh thông báo mạnh mẽ, mềm dẽo, chuyên dụng và đảm bảo dữ liệu được gửi tới ứng dụng Windows Phone một xuyên suốt, liên tục.

Sơ đồ qui trình làm việc của Push Notification khi gửi thông báo

Xin giải thích một chút về sơ đồ trên :

  1. ứng dụng của bạn sẽ request một push nofitication URI từ Push Client Service
  2. Push Client Service sẽ làm việc với Microsoft Push Notification Service(MPNS), và sau đó MPNS sẽ gửi về cho Push Client Service một notification URI.
  3. Push Client Service cấp phát cho ứng dụng của bạn notification URI vừa trả về.
  4. Khi đã được cấp phát notification URI thì ứng dụng của bạn đã có thể trực tiếp làm việc với Service của bạn.
  5. Khi phía Service có thông tin để gửi tới ứng dụng của bạn, thì trước tiên Service sẽ gửi thông tin tới MPNS thông qua notification URI của ứng dụng.
  6. Cuối cùng là thông báo sẽ gửi tới ứng dụng của bạn.

Các loại Push Notification

Tùy thuộc vào định dạng Push Notification mà cách thông báo sẽ hiển thị tương ứng, có các loại Push Notification như :

Toast Notification : Hiển thị thông báo ở trên top của màn hình điện thoại, giống như các thông báo khi có tin nhắn, hay email mới

Tile Notification : Hiển thị thông tin phía các Huc LiveTile của ứng dụng

Raw Notification : Thường dùng để nhận mẩu tin khi đang chạy ứng dụng.

Vậy là chúng ta đã có cái nhìn khái quát về tính năng Push Notification. Mình sẽ chia sẻ cụ thể ở những bài viết sau.

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn!