Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Javascript)

Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Javascript)

Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn rất nhiều cuốn sách lập trình Head First khác nhau bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Để lập trình Web bài trước đã giới thiệu với các bạn cuốn sách Head First HTML with CSS and XHTMLHead First PHP & MySQL thì trong lần tiếp theo này, Hà Nội – Aptech sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First Javascript.

Javascript là  ngôn ngữ  lập trình khác hoàn toàn với Java, nó được thiết kế cùng HTML tạo trang web thêm hấp dẫn và sinh động.Để tìm hiểu ngôn ngữ  này mời các bạn tham khảo cuốn sách Head First Javascript.


Link download tại đây: Head First Javascript
Trong thời gian sắp tới aptech.vn sẽ tiếp tục giới thiệu những cuốn sách Head First khác.