Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First HTML với CSS & XHTML)

Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn rất nhiều cuốn sách lập trình Head First khác nhau bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Trong lần tiếp theo này, Hà Nội – Aptech sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First HTML với CSS & XHTML.


Cuốn sách Head First HTML với CSS & XHTML là cuốn sách cho những ai mới lần đầu tiếp xúc ngôn ngữ này. Nội dung chủ yếu của cuốn sách tập trung kiến thức căn bản về HTML giúp các bạn thiết kế trang web với CSS và XHTML.
Link download tại đây: Head First HTML với CSS & XHTML
Trong thời gian sắp tới aptech.vn sẽ tiếp tục giới thiệu những cuốn sách Head First khác.