Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn rất nhiều cuốn sách lập trình Head First khác nhau bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Trong lần tiếp theo này, Hà Nội – Aptech sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First PHP and MySQL

Để tạo một trang web có tính phức tạp hơn ngoài việc sự dụng cuốn sách Head First HTML với CSS & XHTML thì các bạn còn sử  dụng thêm cuốn sách Head First PHP and MySQL .

Nội dung của cuốn sách này dạy cho các bạn tất cả các yếu tố cần thiết của lập trình bao gồm việc sử dụng PHP để chuyển đổi các trang HTML tĩnh vào các trang web động, tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL và làm việc các dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin…

Link download tại đây: Head First PHP and MySQL
Trong thời gian sắp tới aptech.vn sẽ tiếp tục giới thiệu những cuốn sách Head First khác.