Serialization trong .NET

Serialization là một quá trình chuyển đối tượng (object) sang một hình thức khác, để sử dụng khi lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu qua mạng.

Comments Off on Serialization trong .NET

Truy xuất hộp thư Outlook bằng Java

Đôi khi ứng dụng Java cũng cần liên kết một số tiện ích của Windows như gởi thư hay truy xuất hộp thư trong chương trình Outlook của Microsoft

Comments Off on Truy xuất hộp thư Outlook bằng Java

Kỹ thuật lập trình Ajax

AJAX là một trong những từ ngữ thời thượng bậc nhất hiện nay trong giới công nghệ thông tin và là bí quyết kĩ thuật đứng đằng sau các ứng dụng lớn thuộc Google:

Comments Off on Kỹ thuật lập trình Ajax