Sử dụng CSDL MySQL

CSDL là 1 phần quan trọng. MySQL từ lâu đã là hệ CSDL được dùng phổ biến nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, miễn phí và được PHP hỗ trợ sẵn.

Comments Off on Sử dụng CSDL MySQL

Java và XML (phần 2)

XML viết tắt của eXtensible Markup Language. XML là một ngôn ngữ đánh dấu như HTML. XML được thiết kế để mô tả dữ liệu. XML là chuẩn của W3C.

Comments Off on Java và XML (phần 2)

Java và XML (phần 1)

XML viết tắt của eXtensible Markup Language. XML là một ngôn ngữ đánh dấu như HTML. XML được thiết kế để mô tả dữ liệu. XML là chuẩn của W3C.

Comments Off on Java và XML (phần 1)

Hanoi-Aptech tuyển dụng Giảng viên

APTECH - VIETNAM là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu tại Việt Nam cấp Chứng chỉ Quốc tế. Cần tuyển các vị trí sau:

Comments Off on Hanoi-Aptech tuyển dụng Giảng viên

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên chủ yếu là xác nhận lại tính trung thực của người truy cập hạn chế các công cụ tự động Flood Website.

Comments Off on Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

Tạo trang upload file cơ bản

Thông thường để upload file lên host của bạn thì bạn cần phải sử dụng các thông tin mật (user, pwd) để truy nhập vào FTP

Comments Off on Tạo trang upload file cơ bản