Đất nước Ấn Độ

- Đất nước ấn Độ rộng thứ 7 trên thế giới, dân số đứng thứ 2 trên thế giới. Chia làm 3 mùa: mùa hè, mùa mưa và mùa đông.

Comments Off on Đất nước Ấn Độ