Trần Mai Hương, Author at Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi - Aptech