Năm 2013 – Apple, Google, Facebook và Amazon

Trong năm 2013 tới đây, cuộc chiến công nghệ giữa các hãng sẽ được đẩy lên cao trào và tâm điểm của nó chính là hai phe: kinh doanh phần cứng và kinh doanh tìm kiếm.

Comments Off on Năm 2013 – Apple, Google, Facebook và Amazon