Find My iPhone – Quản lý iPhone khi bị mất

Người dùng có thể định vị, tự động khóa thiết bị hoặc xóa sạch dữ liệu cá nhân của chiếc iPhone bị mất nếu sử dụng Find My iPhone.

Comments Off on Find My iPhone – Quản lý iPhone khi bị mất