Ngày 19/4, tại Diễn đàn công nghệ thông tin thế giới lần thứ 5 (WITFOR), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khẳng định công nghệ thông tin (ICT) đang thúc đẩy sự phát triển bền vững của các nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về thông tin truyền thông Janis Karklins, nhấn mạnh ICT đã mở ra các cơ hội khổng lồ để chia sẻ tri thức và thông tin; trong khi giáo dục tạo ra bền vững cho phát triển, công nghệ nhân lên gấp nhiều lần các hiệu quả của giáo dục.

Ông Karklins cũng cho rằng đổi mới và sử dụng sáng tạo công nghệ có tầm quan trọng thiết yếu để đạt được các mục tiêu phát triển quốc tế cùng với giáo dục chất lượng và nguồn tri thức.

Bên cạnh đó, sử dụng ICT trong các lĩnh vực như giáo dục đang mở ra những con đường mới vươn tới cộng đồng dân cư ở vùng sâu vùng xa, đồng thời tìm được các giải pháp dễ tiếp cận và khả thi cho các thách thức phát triển tồn tại dai dẳng.

Theo ông Karklins, WITFOR là diễn đàn toàn cầu duy nhất tập hợp các đối tác cùng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông phục vụ phát triển bền vững. Mục tiêu của WITFOR 2012 là nêu bật ứng dụng thành công của công nghệ ICT phục vụ phát triển với trọng tâm là phối hợp nghiên cứu, chính sách và thực tiễn cũng như tạo nguồn nhân lực thành công để thực hiện trọng tâm này.

Tuy nhiên, UNESCO lưu ý việc sử dụng ICT ngày càng tăng lên, đặc biệt vai trò của ICT trong phát triển bền vững tiếp tục đặt ra những khó khăn mới, thách thức các nhà hoạch định chính sách, các nhà đổi mới và cả những người sử dụng ICT. Trong đó, WITFOR nêu bật các vấn đề cần được thúc đẩy để đảm bảo phát triển bền vững gồm chính phủ mở; cách mạng ICT trong nông nghiệp, đào tạo nghề, hoạt động hành chính nhà nước và chăm sóc y tế; ngân hàng dữ liệu Nhà nước và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Để góp phần giải quyết các vấn đề, WITFOR sẽ cung cấp các cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia phát triển, lãnh đạo giới kinh doanh chia sẻ tầm nhìn và tăng cường hiểu biết cách thức sử dụng đổi mới ICT để phát triển.

Các chuyên gia quốc tế về phát triển nhấn mạnh chính phủ điện tử tăng cường sự minh bạch và công khai giúp người dân được thông tin tốt hơn và chính phủ phải có trách nhiệm lớn hơn. Tuy nhiên, các chính phủ đang phải đối mặt với thách thức về chi phí cao của việc tăng cường sử dụng ICT và thông tin băng thông rộng. Các chuyên gia cho rằng thách thức này chỉ có thể vượt qua nhờ khuyến khích chế tạo sản phẩm công nghệ thông tin trong nước./.

Theo Vietnam+