Theo những phân tích, báo cáo và khảo sát số liệu từ các công ty tuyển dụng hàng đầu. Dưới đây là 7 công ty có mức lương trung bình cho kỹ sư phần mềm cao nhất thế giới.

1. Juniper Network

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 1

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm tại Juniper vào khoảng  159.990 USD/năm

2. LinkedIn

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 2

Mức lương trung bình ở đây vào khoảng 136.427 USD/năm

3. Yahoo

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 3

Mức lương trung bình cho kỹ sư phần mềm ở Yahoo là 130.312 USD/năm

4. Google

top-7-cong-ty-phan-mem-tra-luong-cao-nhat-the-gioi-04

Tại Google lương trung bình của lập trình viên vào khoảng 127.143 USD/năm

5. Twitter

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 5

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 124.863 USD/năm

6.  Apple

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 6

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 124.630 USD/năm

7. Oracle

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 7

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 122.905 USD/năm

Dương Linh 
theo BusinessInsider