Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới

Theo những phân tích, báo cáo và khảo sát số liệu từ các công ty tuyển dụng hàng đầu. Dưới đây là 7 công ty có mức lương trung bình cho kỹ sư phần mềm cao nhất thế giới.

1. Juniper Network

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 1

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm tại Juniper vào khoảng  159.990 USD/năm

2. LinkedIn

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 2

Mức lương trung bình ở đây vào khoảng 136.427 USD/năm

3. Yahoo

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 3

Mức lương trung bình cho kỹ sư phần mềm ở Yahoo là 130.312 USD/năm

4. Google

top-7-cong-ty-phan-mem-tra-luong-cao-nhat-the-gioi-04

Tại Google lương trung bình của lập trình viên vào khoảng 127.143 USD/năm

5. Twitter

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 5

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 124.863 USD/năm

6.  Apple

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 6

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 124.630 USD/năm

7. Oracle

Top 7 công ty phần mềm trả lương cao nhất thế giới - 7

Lương trung bình của kỹ sư phần mềm: 122.905 USD/năm

Dương Linh 
theo BusinessInsider